Aknahing 85x74x2,7 mm

1.62 3.48 

Puhasta
Käelisus

Parem, Vasak

Pinnakate

,