Lukusüsteemi tabel

Lukustusvõimalused

Tänapäeval pole tarvis enam suure võtmekimbuga ringi liikuda. Piisab kui tellida lukusüsteem. Sellega määratakse ära, milliseid uksi võtmed avavad. Näiteks peremehel võib olla kõiki uksi avav võti, majapidajal näiteks ainult välisust ja keldrit avav võti jne.

Lukusüsteemid sobivad nii eramajadele kui suurtele korrusmajadele, büroohoonetele ja mujale, kus on rohkelt lukustatavaid uksi.

Assa lukusüsteem võib varieeruda väikesest, ühe-kahe kombinatsiooniga süsteemist kuni väga mahuka süsteemini, mis hõlmab palju erinevaid hooneid ja kasutajagruppe ning sisaldab suurt arvu võtmeid.

Tehniliselt on süsteemi suuruse ja keerukuse suhtes vähe piiranguid. Lukusüsteemi eesmärk on saavutada kasutaja jaoks lihtne, kuid suure paindlikkusega lukustus. Enne lukusüsteemi rakendamist tuleks kindlasti kaaluda ka selle võimalikke laiendusi ja muudatusi tulevikus. Sellisel juhul on ka mitme aasta pärast hoonele juurdeehitust planeerides võimalik olemasolevat lukusüsteemi jätkata.


Ühevõtmelukustus

Lihtsaim lukustuse tüüp: ühe võtme või selle koopiatega saab avada mitu lukku. Näiteks võite sama võtmega  avada nii maja välisukse kui ka garaazhi-, terrassi-, mõne muu lukustatava siseukse ja lisaks veel paadikuuri ning kasvõi jalgratta tabaluku.

Soovitame suvilate ja eramajade omanikele

 


Korrusmaja süsteem

Kõik individuaalsed võtmed avavad ka ühisruumide uksi. Näiteks saab korterivõtmega avada trepikoja, pesuruumi, keldri jms ruumi. Turvalisuse huvides sel süsteemil peavõtit ei ole.

Soovitame korteriühistutele ja korruselamutele.

 


Peavõtmesüsteem

Üles ehitatud samal põhimõttel kui tavaline lukusüsteem, täienduseks kõiki uksi avav peavõti. See annab võimaluse siseneda igasse süsteemisisesesse ruumi. Peavõtit tuleks hoida kindlustatud paigas.

Soovitame rakendada tööstus-, büroo- jms hoonetes.


Suur peavõtmesüsteem

Mitu peavõtmega lukusüsteemi on koondatud eraldi ühise peavõtme alla. Süsteemi peavõti avab absoluutselt kõik lukusüdamikud. Riskiohu tõttu tuleb selle kasutamist hoida range kontrolli all. Ideaalse variandina peaks peavõti olema kinni pitseeritud ja seda kasutatakse üksnes eriolukordades.

Soovitame rakendada suurtes, mitme allüksusega organisatsioonides, tööstushoonetes, haiglates.

 


Lukusüsteemi tabel ja selle täitmine

Te teate, milliseid uksi peab kellegi võti avama. Avage Exceli lukusüsteemi tabeli fail. Tabelis täitke esmalt objekti nimi ja muud objekti puutuvad andmed. Seejärel märgite horisontaalselt ülalt alla võtme omanike nimed või nimetused, samuti võite kirjeldada võtmete nimetused (peavõti, väravavõti vms). Vertikaalselt ülal märgite ruumide/uste nimed (värav, välisuks, garaaž, kelder jne) ja teete ristid ühistesse lahtritesse, et näidata, milliseid uksi võti peab avama. Nüüd ongi tabel valmis ja lukusüsteemi tellimise kõige olulisem osa on tehtud.

Näpunaiteid: Kaval on planeerida lukusüsteemi varud – märkige tabelisse ka need uksed, mida veel ei ole, kuid mille järgi võib tekkida tulevikus vajadus (nt lisahooned). Arvestage ette kasutajate nimekirja võimalik muutumine (näiteks kirjeldate “aednikuvõtme”, mis avab vaid värava ja tööriistakuuri ukse, kuigi esialgu te seda võtit kasutusse ei võta ning teil ei pruugi esialgu veel tööriistakuurigi olla).

ASSA lukusüsteemi tabel

X