Turvastandardid

EL’s harmoniseeritud lukustusalased standardid:

 • Lukusüdamikud: EVS-EN 1303:2005
 • Lukuraamid: EN 12209 (EVS 861)
 • Ukselingid ja -nupud: EVS-EN 1906:2005
 • Evakuatsioonisulused: EVS-EN 1125, EVS-EN 179

Eesti oma standardid:

  • Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutus EVS 871:2003

Rootsi turvastandardi SS3522 järgi jaotatakse lukud viide klassi

Rootsi turvastandard SS3522 – I klass

Komplektne lukk, mida kasutatakse seal, kus turvalisust ei vajata:

  • ainult tuulekeelega või lihtsa lukustamise võimalusega;
  • nõudeid muukimiskindlusele ei esitata;
  • vasturaud pole kohustuslik.

Soovitatav kasutusala: mittelukustatavad siseuksed.
I klassi kuuluvad Assa lukuraamid: 404, 404T, 446, 446T, 565T, 1498, 1398

Rootsi turvastandard SS3522 – II klass

Komplektne lukk, mida kasutatakse seal, kus kiire väljumise võimalus on olulisem kui turvalisus:

  • südamik vähemalt 6-tihvtine;
  • lukustuskeel vähemalt 21 mm;
  • lukk seestpoolt avatav väändenupust;
  • võtmekombinatsioonide arv ühele profiilile plaatmuuklukkudel minimaalselt 2000, südamikuga lukkudel 10 000;
  • lukuraami tugevus võrdne kolmanda klassi lukkudega.

Soovitatav kasutusala: lukustatavad vaheuksed.
II klassi kuuluvad Assa lukuraamid: 587, 565, 566, 560, 2587, 1560, 6580, 1362, 1380, 1385, 1361

Rootsi turvastandard SS3522 – III klass

Komplektne lukk, mida kasutatakse seal, kus nõuded turvalisusele on olulisemad kui kiire väljumise võimalus:

  • südamik peab olema vähemalt 6-tihvtine;
  • lukk peab olema nii seest- kui väljastpoolt avatav/suletav ainult võtmega (st ei tohi olla nn iselukustuv);
  • ka seestpoolt tohib lukku olla võimalik avada ainult võtmega (st seespool ei tohi olla väändenuppu, vajalik kindlasti kahepoolne südamik ning südamiku kinnituskruvidel peavad olema kaitsed, mis välistavad südamiku mahakeeramise ja seeläbi luku avamise ilma võtmeteta);
  • lukustuskeel vähemalt 21 mm;
  • võti ei tohi olla lukust kättesaadav enne, kui lukukeel on täielikult lukustatud asendis (võtme pööramine 360 kraadi);
  • iga lukk peab olema eraldi märgistatud;
  • lukk peab olema muukimiskindel: isegi lukuspetsialist ei tohi katsetustel olla võimeline lukku avama kiiremini kui 600 sekundit;
  • lukuraam peab vastama järgmistele tugevusnäitajatele: surve lukukeele otsale, küljele 7 kN, surve lukuraamile 7 kN, surve vasturauale 7 kN, vastupanu lukustuskonkskeele tõmbjõule 7 kN. Katsetustel hoitakse luku nimetatud osasid antud surve all 1 minut ning seejärel peab lukk veel korralikult töötama.

Soovitatav kasutusala: korterite, majade välisuksed, kaupluste esiuksed.
III klassi kuuluvad Assa ja Fas lukuraamid: Assa: 2000, 7787, 8765, 9787, 9788, 8788, 13787; Fas: 309, 131, 90000, 90002, 90003

X