Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

Palmett Lukud on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus Internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Palmett Lukud kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel  meie veebisaidil või mujal (näit. kauplused)
  • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
  • ostu või tellimuse sooritamisel meie kaupluses või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete  talletamisel

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Palmett Lukud tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest.

Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada, teavitades oma soovist e-kirjaga aadressil palmett@palmett.eu

Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Palmett Lukud avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Palmett Lukkudele teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport ja tehased, kust saame andmed lukusüsteemide ehitamiseks.

Kliendi isikuandmeid säilitab Palmett Lukud kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida Palmett Lukud on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt raamatupidamise andmed), säilitab Palmett Lukud õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

 

Isikuandmete kaitse

Palmett Lukud rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Sellistele taotlustele vastatakse 30 päeva jooksul.

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.

 

Turvalisus


Kõiki Palmett Lukud veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Palmett Lukud veebisaiti kasutama asudes on isik tutvunud käesolevate põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud. Palmett Lukud jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kliente.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil palmett@palmett.eu

Isikul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

X