Assa garantii- ja kasutustingimused

ASSA ABLOY lukkude kasutus- ja hooldusjuhend

 • Lukutoodete ja uksetarvikute korrektse pikaajalise töötamise eelduseks on professionaalne komplekteerimine ja paigaldus ning hilisem hooldus lukufirma poolt. Tehas ei vastuta rikete eest, mis on põhjustatud ebaõigest paigaldamisest, komplekteerimisest, kasutamisest või hooldamisest. Garantii aluseks on õige paigaldus ning hooldusnõuete kõikide punktide täitmine.
 • Luku eesmärgipärane kasutamine eeldab, et nii luku kui selle üksikosade suhtes ei rakendata ülemäärast jõudu. Võtit ja väändenuppu tuleb pöörata õiges suunas. Ukse avamiseks ei tohi tõmmata võtmest vaid kasutada ukselinki või käepidet.
 • Garantii korras ei kuulu väljavahetamisele tooted, mille rike on põhjustatud ebaõigest paigaldamisest, komplekteerimisest, kasutamisest või hooldamisest.
 • Lisavõtmed tuleb alati valmistada luku valmistajatehase originaaltoorikutest, järgides tehase poolt kehtestatud täpsusnõudeid. Analoog toorikust või lubatust suurema tolerantsiga võtme kasutamisest põhjustatud lukusüdamiku ebanormaalselt kiirem kulumine ei kuulu garantii alla. Samuti ei kuulu garantiikorras väljavahetamisele/parandamisele lukusüdamikud, mille mittetöötamine on tingitud ebapiisavast või valest hooldusest (nt. tolmust, mustusest tingitud südamiku kinnikiilumine vms.).
 • Lisaks luku ja selle osade hooldusele tuleb korrapäraselt kontrollida ka ukse tööd. Uks peab raami sisse mahtuma sujuvalt, ei tohi olla liiga tihedalt vastu raami surutud ega ära vajuda.
 • Lukuraami ja vasturaua vahekaugus peab olema normi piires (üldjuhul 3-4mm). Lukustuskeel ei tohi lukustatud asendis mingil juhul toetuda vasturaua peale. Seda nõuet tuleb kontrollida regulaarselt, sest uksed võivad aja jooksul vajuda. Lukustuskeel ei tohi lukustamisel/avamisel hõõruda vastu vasturauda, vaid peab liikuma sama takistamatult nagu lahtise ukse korral. Vajadusel tuleb reguleerida uksehingi ja/või vasturaua asendit.
 • Uksesulgur peab olema korralikult reguleeritud ega tohi ust liiga suure jõu ja/või kiirusega kinni tõmmata.
 • Keemiliselt aktiivses või kõrgendatud korrosiooniohuga keskkonnas tuleb võimalusel kasutada nendele tingimustele vastavaid tooteid ja lisameetmeid.
 • Garantii alla ei kuulu toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta luku tööd, nagu näiteks pinnakatete kriimustused või kulumine.
 • Lukutoodete valikul tuleb arvestada, et tume oksiid, läikiv ning matt messing on dekoratiivsed pinnakatted, mis on mõeldud kasutamiseks valdavalt kuivades tingimustes (siseruumid) ega ole sobilikud korrosiivsesse keskkonda.
 • Lukutoodete iseseisval lahtivõtmisel kaotab garantii kehtivuse.
 • Erimeelsuste korral on ostjal õigus nõuda ekspertiisi. Ekspertiisi teostamise ajaks ei ole maaletooja kohustatud andma tasuta asendustoodet. Ekspertiisi saadetud tooteid ei tagastata.
 • Garantii korras kuulub tasuta välja vahetamisele või parandamisele ainult defektne toode. Demontaaži ja paigaldusega seotud kulud ei kuulu hüvitamisele. Samuti ei hüvitata muid kaudseid kulusid.

Hooldusnõuded:

Lukusüdamiku hooldus

Lukusüdamikku tuleb puhastada ja õlitada vähemalt kaks korda aastas, raskendatud tingimustes või tolmuses keskkonnas kord kuus.
Lukusüdamiku puhastamiseks tuleb kasutada puhastusvahendit ASSA ABLOY Lock Cleaner ja õlitamiseks ASSA ABLOY lukuõli. Teised puhastus- või määrdeained võivad rikkuda südamiku ning garantii kaotab kehtivuse.

Puhastamise/õlitamise protseduur

Pihustada lukusüdamikku piisaval hulgal puhastusvahendit Lock Cleaner. (Piisaval hulgal: nii, et vahendit südamikust veidi ka välja voolab).
Sisestada võti lukusüdamikku, ning tõmmata välja. NB! Võtit ei tohi mingil juhul südamikus keerata – nii võib mustus südamikus laiali minna ning südamik võib kinni kiiluda. Puhastada võti iga liigutuse järgi.
Korrata protseduuri seni, kuni mustust võtme külge enam ei jää.
Pihustada lukusüdamikku piisaval hulgal ASSA ABLOY lukuõli.
Korrata võtmega 1-2 korda puhastusliigutust ning alles siis keerata võtit südamikus.
Peale puhastusvahendiga puhastamist tuleb kindlasti kasutada lukuõli, kuna puhastusvahend on keemiliselt aktiivse toimega.

Lukusüdamikku tuleb kaitsta prahi, ülemäärase tolmu jms. eest. Enne kasutamist tuleb veenduda ka võtme puhtuses.
Lukusüdamikku ei tohi värvida.
Südamiku ja katete poltide/kruvide kinniolekut tuleb kontrollida vähemalt 2 korda aastas. Nende pingutamine ei ole garantiitöö.

Lukuraami hooldus

Lukustus- ja lingikeelt tuleb määrida külgedelt ASSA ABLOY lukurasvaga vähemalt kord aastas, tiheda kasutamise korral ja korrosiooniohtlikus keskkonnas sagedamini.

Luku puhastamiseks ei tohi kasutada korrosiooni tekitavaid ega keemiliselt aktiivseid aineid.
Lukuraami ega teisi lukuosi ei tohi värvida.
Tuleb jälgida, et praht või peen puru ei satuks lukuraami liikuvatele osadele. Samuti ei tohi lukuraami sattuda vesi.
Lukuraami kruvide kinniolekut tuleb kontrollida vähemalt korra aastas. Nende pingutamine ei ole garantiitöö.

Ukselingi ja käepideme hooldus

Ukselinkide valikul tuleb arvestada nende sobivust sise- või välistingimustega, mis sõltub ukselingi materjalist ja pinnakattest.
Raskete ja/või kõrge kasutustihedusega uste puhul tuleb kasutada lisavedruga ukselinke.
Ukselingi, käepideme ja dekoratiivsete katteplaatide puhastamiseks ei tohi kasutada keemiliselt aktiivseid aineid, samuti abrasiivseid või muid mehhaanilisi kahjustusi tekitavaid vahendeid. Vajadusel võib puhastamiseks kasutada pehmet, veega niisutatud tolmulappi.
Vähemalt kord aastas tuleb ukselingi ja käepideme liikuvaid osi õlitada ASSA ABLOY lukuõliga või määrida ASSA ABLOY lukurasvaga (paar tilka õli ukselingi ja selle kinnitusroseti ühenduskohale).
Ukselingi ja käepideme kinnituskruvide kinniolekut tuleb kontrollida vähemalt 2 korda aastas ning vajadusel pingutada. Nende pingutamine ei ole garantiitöö.

Uksesulguri hooldus

Uksesulgurit tuleb vastavalt vajadusele (ümbritsevate tingimuste muutumine) reguleerida. Nt välisustel vähemalt 2 korda aastas. Uksesulguri reguleerimine ei ole garantiitöö.
Uksesulguri kinnituskruvide ja varre kinniolekut tuleb kontrollida vähemalt 2 korda aastas ja vajadusel pingutada. Kinnituskruvide pingutamine ei ole garantiitöö.

Elektrilukkude hooldus

Elektriliste lukutoodete puhul tuleb jälgida toote spetsifikatsioonis märgitud parameetreid. Seadme rike, mis on põhjustatud ülemäära tolmusest, liigniiskest, liiga kõrge/madala temperatuuriga keskkonnast või valest toitepingest, ei kuulu garantii alla. Halbade
keskkonnatingimuste puhul on kasutamiseks mõeldud toodete erimudelid.

X