• Huumorivõistlus

 

Palmett Lukud OÜ

Tallinn: Laki 3a, tel 656 3631
Tartu: Ringtee 75, tel 738 0154
palmett@palmett.eu


Leo Suurtee (9)

 

Külapoes

Lugu  leidis aset seitsmekümnendatel aastatel ühes Lõuna-Eesti külapoes.

Oli mõnus suvepäev. Poes nõjatus aknalauale kohalik külamees ja jõi õlut. Mehel oli mold juba päris viltu. Järsku vaatas müüa tema poole ja ütles:

”Kuule, Juhan... kas sa oled püksi sittund?!”

Vaikus...

“Juhan, kurat....kas sa oled püksi sittund või...?!”

Hetke pärast kostus aknalaua juurest: “Ei või olla...”

Müüa: “Aga hais on küll niisugune,nagu oleksid sittund!”

Juhan: “Nooh...noh, siis võib olla küll...”