• Huumorivõistlus

 

Palmett Lukud OÜ

Tallinn: Laki 3a, tel 656 3631
Tartu: Ringtee 75, tel 738 0154
palmett@palmett.eu


Contra

KÕDIPELGÄJÄ

mu süamel rassõt ussõt säändset
a sul noide jaoss oll võti
tuuga minnu valla käändsõt
a ma pelgä väega kõti

ess saa käändä tiiru kattõ
rabõlsi su käest hind valla
käega rehässi nii kattõ
võti Imäjõõ vii alla

süamõ uss om iks mul kinnin
avita ei kang ei vassar
kõrvun kiholase pinnin:
kõti pellätä ei massa